Baltic Audience Links har ett specifikt mål: att vidga och stärka de redan existerande nätverken River//Cities (EU) och Access Europa (Sverige) genom att ge dem en baltisk dimension. Projektets partners är Intercult från Sverige, Plattformen River//Cities med bas i Polen och kulturorganisationen Laimikis.lt i Litauen. Projektet delfinansieras av Östersjöenheten vid Svenska Institutet,

Under projektets gång vill vi arbeta med temat publikutveckling och skapa två EU-ansökningar med partners från Östersjöregionen.

Vi kommer bjuda in ett antal kulturorganisationer från Östersjöregionen som är intresserade av att bekanta sig med arbetet vid River//Cities och Access Europa och på sikt ansluta sig till nätverken. Projektet har möjlighet att delfinansiera resekostnader till Stockholm. Intresserade organisationer är välkomna att höra av sig till Intercult!

Vi planerar att ha ett första projektmöte den 8 november i Stockholm i samband med Baltic Sea Forum i Stockholm som arrangeras av EU strategy for the Baltic Sea Region.

Det andra mötet äger rum i samband med konferensveckan Audience Links som är en del av projektet CORNERS och som äger rum i februari 2017 i Stockholm.

Läs mer