2021 är här och vi är inne på I_Improve projektets sista år! Det känns som at tiden har rusat förbi, och nu peppar vi för denna härliga sista tid.

Mycket har hänt under projektets gångna år, och för att lära oss så mycket som möjligt av vår projektprocess har alla partnerorganisationer i I_Improve deltagit i något vi kallar för I_Improve Conversations. Det är en informell intervjuserie där alla reflekterar över sina individuella val, processer, Changemaker samarbeten, och mycket mer.

Intervjuerna, eller samtalen, utgår ifrån en så kallad template – ett formulär som vi alla fyllde i när vi satte igång med projektet. Då skrev vi vad vi hade för planer med våra individuella Changemakers, vilka idéer och interna projekt vi hade som förslag, hur vi tänkte genomföra dessa, och vilka områden vi ville utveckla. Inför samtalen som ägde rum nu, så gick vi tillbaka till våra templates och såg hur mycket vi alla hade utvecklats och hur vissa saker inte alls blivit som planerade.

Alla hade sina egna områden som ändrats eller dragit åt håll vi inte kunnat förutspå för tre år sedan (inte minst på grund av pandemin). Så det har varit ett nöje att gå tillbaka och samtala med alla om hur just deras I_Improve resa har sett ut.

Här kan du se Intercult reflektion, och i spellistan på YouTube hittar du alla sex samtalen.

“The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”