I en historisk omröstning kräver EU-parlamentariker att en rättslig process inleds mot Ungern för dess allt mer odemokratiska tendenser.

Sedan maj 2017 granskar EU-parlamentet den demokratiska utvecklingen i Ungern. I går måndag röstade parlamentets rättighetsutskott Libe för den rapport som den nederländske miljöpartisten Judith Sargentini ansvarat för som rekommenderar medlemsländerna att inleda en rättslig process mot den ungerska nationalkonservativa regeringen under premiärminister Viktor Orbán.

Med siffrorna 37 mot 19 fick Sargentini med sig en majoritet av parlamentarikerna som bland annat kritiserar inskränkningar i yttrandefriheten, domstolarnas oberoende, minoritetsrättigheter och migranters situation i Ungern. Utskottet vill med omröstningen uppmana medlemsländerna att sätta i gång artikel 7.1 i EU-fördraget som i praktiken är en stark politisk markering mot ett medlemsland.

Hela EU-parlamentet väntas rösta i frågan i september. Om ledamöterna följer utskottet är det första gången som EU-parlamentet använder sin rätt att uppmana ministerrådet att inleda en process enligt artikel 7.1 i Lissabonfördraget för att varna ett medlemsland.

I EU pågår redan en liknande process mot Polen men där är det EU-kommissionen som beslutat att inleda ett artikel 7.1-förfarande.

Läs mer på Europaportalens hemsida.