Europa Direkt Intercult önskar god jul och god fortsättning! Vi vill tacka för ett fint 2019 som rymde flera aktiviteter där vi diskuterade kultur och demokrati – både innan och efter EU-valet 2019. Om vi blickar tillbaka över året ser vi ett starkt intresse för EU bland Sveriges befolkning. Enligt Google var ”EU-valet” och andra EU-termer några av de mest googlade 2019. Intresset för information om EU och Europaparlamentet visade sig också i den senaste Eurobarometerundersökningen. Hela tre fjärdedelar av européerna (77 %) svarar att de vill ha mer information om EU och vad EU-institutionerna gör. Ta del av undersökningen här. 

Europa Direkt kontoret öppnar igen den 7 januari. God jul och god fortsättning!