Idag, den 23 maj, presenterade EU-kommissionen sina landsspecifika rekommendationer för Sverige.

Rekommendationerna bygger bland annat på EU-kommissionens granskning av potentiella makroekonomiska obalanser, som i Sveriges fall gäller hushållens skuldsättning och bostadsmarknadens funktionssätt. Rekommendationerna är en del av EU-kommissionens övervakning av den ekonomiska politiken i medlemsländerna inom ramen för den Europeiska planeringsterminen. Rekommendationerna kommer att antas av ministerrådet i början av juli.

EU-kommissionen bjuder in till samtal och presentation av årets rekommendationer på Europahuset den 29 maj. Rekommendationerna kommer att kommenteras av:

  • Karolina Ekholm,statssekreterare, finansdepartementet,
  • Henrik Braconier, Finansinspektionen,
  • Bettina Kashefi, Svenskt Näringsliv
  • Robert Boije, SBAB.

Datum: Tisdagen den 29 maj
Tid:
 8:15 – 9:15
Plats: 
Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm

ANMÄLAN!