Foto: Chris Gallagherns/Unplash

Välkommen till Intercults digitala vetenskapscafé om ämnet ”Framtiden för europeiska städer – utmaningar och lösningar” den 24 september 2021, ett samtal om hur vi kan hantera de möjliga effekterna av klimatförändringarna på europeiska städer. Intercult arbetar med klimatfrågor inom ramen för Horizon 2020-projektet ”S.O.S. for waterfronts”.
Science Café bygger på en interaktivitet och dialog mellan dig som deltagare och ett antal inbjudna forskare, med fokus på dina och andra deltagares perspektiv och tankar kring ämnet i fråga. Förslag på ämnen att ta itu med är möjliga anpassningar av infrastrukturer, vilka lösningar som redan finns eller oro för hur allmänheten kan engagera sig i de nödvändiga förändringarna.

”Framtiden för europeiska städer – Utmaningar och lösningar” är en del av Vetenskapsfestivalen Forskarfredag, den svenska delen av European Researchers’ Night, som syftar till att skapa en dialog för allmänheten med olika forskningsområden.

Science caféet arrangeras av Vetenskapens hus i samarbete med VA (Public & Science), Intercult, Europe Direct Stockholm, Fundación Descubre, University of Malta, University of St Andrews och Psiquadro.

Tid: Fredag 24/9 kl 15.00
Språk: Engelska
Plats: Digitalt via Zoom

Registrera dig här!

Deltagande forskare:
Prof. Bernardo Vaz Pinto, designprofessor vid Universidade Lusófona de Humanidades e Arquitectura, Grundare Lissabon Design Studio Architecture and Research, Portugal
Prof. Alkmini Paka, partner i EU Horizon 2020-projektet S.O.S. Climate Waterfront, chef för School of Architecture A.U.Th., Aristotelio Panepistimio Thessalonikis, Grekland
Prof. Maria Attard, direktör vid Institutet för klimatförändringar och hållbar utveckling, Maltas universitet, Malta
Dr. Lucy J. Wishart, föreläsare, School of Management, University of St Andrews, Storbritannien