Webinarium– Forskarfredag

S.O.S Waterfronts – klimatpåverkan på Europas vattenfronter

Välkomna på onlinewebinarium 27/11 kl. 14.00-15.00

Moderator för evenemanget Iwona Preis, VD för Intercult.

Klimatförändringarna innebär även utmaningar för tättbebyggda områden vid vatten.

Höjda vattennivåer och orkaner är exempel på de utmaningar som påverkar invånare, miljö och den lokala ekonomin. Kommuner och lokala myndigheter behöver samarbeta med lokalbefolkningen och dess organisationer. för att möta dessa utmaningar.

S.O.S Climate Waterfront syftar att samla studenter, forskare, myndigheter, experter och invånare för att ta fram nya strategier och metoder för att skapa en hållbar infrastruktur och stadsplanering i Europas sjönära områden.

Projektet S.O.S. Climate Waterfront har utvecklats i syfte att förbättra en hållbar forskningsstruktur som gör det möjligt att hitta nya lösningar och strategier och som kan vända sårbarheten för städer vid vatten. Genom en tvärvetenskaplig metod fyller S.O.S Climate Waterfront klyftan i förståelsen för hur de olika skalorna för stads- och landskapsplanering, arkitektonisk design och teknik är kopplade i vatten-relaterade strategier och hur de påverkar varandra. Det behövs fler mätpunkter än ekonomiska för att återspegla kulturella, politiska, miljömässiga och sociala egenskaper som påverkar människors livskvalitet i samband med klimatförändring.

Detta webinarium ger en inblick i den pågående forskningen kring S.O.S. – Sustainable Open Solutions for European urban waterfronts. 

Frågor som tas upp är:

-Hur urbana vattenfronter och sjönära områden kan omprövas som laboratorier för innovativa klimatanpassningslösningar.

-Hur planering för kuster går utöver urbana och ekonomiska särdrag och reflekterar över kulturella, politiska, miljömässiga och sociala egenskaper.

Projektet samlar olika discipliner för att skapa nya strategier för hållbara lösningar för infrastruktur och stadsplanering i Europa. Fem städer och fem partners i projektet kommer att presentera sitt arbete och forskning om transformerande stadsvattenfronter, från Lissabon, Thessaloniki, Gdansk och Stockholm.

Talare:

Prof. Pedro Garcia, Coordinator HORIZON2020  S.O.S. Climate Waterfront  and Professor Laval University Quebec, Canada and Coordinator for S.O.S. Climate Waterfront – https://www.ressanogarcia.com/

Prof. Lucyna Nyka, Ph.D., D.Sc., Architect, Dean, Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology

Prof. Alkmini Paka, Head of the School of Architecture A.U.Th., Aristotelio Panepistimio Thessalonikis

Dr. Katarina Larsen KTH Royal Institute of Technology, Div. History of Science, Technology and Environment

Detta evenemang är i samband med Forskarfredag som anornas av KTH i Stockholm.

Under ForskarFredag Stockholm får du möjlighet att ställa frågor till forskare, lyssna på föreläsningar och uppleva shower.
Under dagen möter du exempelvis några av landets främsta COVID-19-experter, fysiker som berättar om svarta hål och partikelfysik eller klimatforskare som har lösningar för hur vattennära samhällen ska ställa om för att klara av stigande havsnivåer.

Läs mer och anmäl dig Här!
Evenemanget är helt kostnadsfritt, online och öppet för alla.

Evenemanget kommer att livestreamas på Intercults Facebooksida