Ett starkare lagskydd behövs för att säkerställa att den offentligt finansierade kulturen står fri från direkt politisk påverkan och inte blir ett ideologiskt verktyg för rådande makt. Vi har tidigare inte sett något behov av en kulturlag för att slå fast det offentligas ansvar för att kultur ska finnas i hela landet och att principen om armlängds avstånd efterlevs. Men när principen sätts ur spel menar vi att frågan om att ytterligare lagstadga om kulturens frihet och integritet har kommit i ny dager.” (SvD)

Nu kräver företrädare för 17 svenska kulturorganisationer att regeringen tillsätter en utredning som undersöker hur kulturen kan behandlas med lika betydelsegrad som bl.a. utbildning och social omsorg. Initiativet heter ”1000 dagar kultur”. Den SD-ledda kommunen Sölvesborg är ett exempel på hur kulturens frihet blivit utmanad i och med beslutet att kommunen ska upphöra att ta in viss modern samtidskonst. Rätten till kultur behöver skyddas av lagstiftning.

Bland kulturorganisationerna och institutionerna som ställt sig bakom initiativet finns bl.a. Cirkus Cirkör, Folkoperan, Riksteatern och Svenska Filminstitutet.

Läs mer om 1000 dagar kultur i en artikel från SvD HÄR samt via Folkets hus och Parkers hemsida HÄR.