Föreningen Fatta! vinner Europeiska Medborgarpriset 2018!

Den 5 oktober bjuder Europahuset in till prisceremoni för utdelning av Europeiska Medborgarpriset och ett panelsamtal om hur vi bekämpar sexuellt våld.

Medborgarpriset delas ut av Europaparlamentarikerna Anna Maria Corazza Bildt (M), Fredrick Federley (M), Anna Hedh (S), Soraya Post (FI) och Marita Ulvskog (S).

Elsa Levinson, styrelseledamot i Fatta!, tar emot priset och berättar samtidigt om föreningens arbete. Efter prisutdelningen följer ett panelsamtal om hur EU kan stödja sina medlemsländer – däribland Sverige – i kampen mot sexuellt våld.

Tid: Fredag 5 oktober kl. 10.00–11.30 (registrering och kaffe från kl. 09.30, lunch efteråt)
Plats: Europahuset, Plan 2, Regeringsgatan 65, Stockholm.

Anmäl dig här.