Intercult presenterar under hösten en serie där vi redogör för innovativa metoder som syftar till social inkludering. Vi lyfter olika aktörer och organisationer som via konstnärliga processer arbetar med angelägna samhällsfrågor och verkar för social hållbarhet.

Communityteater som metod för social inkludering presenteras av Livet Bitch!

Livet Bitch! började 2011 som en liten ensemble med några professionella skådespelare och tre 17-åringa tjejer från Hovsjö. Genom Kulturrådets satsning Kreativa platser 2017 – 2019 kunde Livet Bitch! utveckla sitt arbete med teater i lokalsamhället och unga kvinnors möjlighet att ta plats på scen. Under 2019 och med premiär den 9 november spelar de föreställningen Täljes blivande brud som undersöker äktenskapets betydelse för unga tjejer och kvinnor i Södertälje.

Livet Bitch! är en konstnärlig plattform baserad på delaktighet, representation och samverkan som verkar för att unga tjejer och kvinnor ska ges möjlighet att ta mer plats i kulturlivet och sätta agendan för vilka berättelser som är universella. I presentationen medverkar också Elsa Szatek som forskar om hur unga tjejer gestaltar och iscensätter sina livserfarenheter genom drama och teater samt vilka kunskaper som möjliggörs och skapas i dramarummet.

Medverkar gör Grete Havnesköld och Johanna Thor grundare till Livet Bitch samt Elsa Szatek, Doktorand vid Stockholms Universitet, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Datum: Onsdag 13 november
Tid: Kl 16.30 – 18.00
Plats: Intercults lokaler, Nytorgsgatan 15A, Stockholm

Evenemanget är kostnadsfritt, men kräver föranmälan. Anmäl dig på info@intercult.se

Detta tillfälle är en del av en serie där Intercult bjuder in till informationsträffar, workshops och metodpresentationer som pågår under hösten 2019. 

Bild från föreställningen Täljes blivande brud, premiär den 9 november.