Med anledning av att EU-kommissionen i oktober publicerar årets utbildningsöversikt anordnar Utbildningsdepartementet, tillsammans med EU-kommissionen, ett seminarium den 22 oktober. Rapporten, som i år har ett särskilt fokus på demokrati- och medborgarskapsfrågor i skolan, presenteras av representanter för EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur. Forskare och representanter för svenska myndigheter inom området kommer att kommentera resultaten och övriga deltagare kommer få möjlighet att ställa frågor och delta i samtalet.

Plats: Centralposthuset, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm.
Datum & Tid: 
22 oktober kl. 13 – 15.30
Anmäl dig här!

Utbildningsöversikten bygger på en stor mängd kvantitativa och kvalitativa uppgifter, bland annat statistik från Eurostat,  studier från OECD  och analyser av utbildningssystemen från Eurydicenätverket. Den utgör därmed en tillförlitlig och aktuell informationskälla för jämförelser mellan de 28 EU-länderna. De 28 landrapporter som ingår i utbildningsöversikten bygger på de senaste kvantitativa och kvalitativa uppgifterna. I rapporterna utvärderar EU-kommissionen politiska åtgärder och granskar orsaker till bristande jämlikhet och insatser för att främja inkludering mot bakgrund av Pisaresultat  och uppgifter om skolavhopp och förskoleverksamhet. Landrapporterna visar också hur mycket länderna investerar i utbildningen och vad de gör för att modernisera skola, högre utbildning och yrkes- och vuxenutbildning.