Den europeiska energiunionen är på god väg. Hur ska EU:s medlemsländer garantera en överkomlig, ren och hållbar energi för medborgarna och företag? Välkommen på ett panelsamtal i Europahuset den 12 november.

År 2030 ska 32% av Europas energi komma från förnybara källor, enligt nya regler som Europaparlamentet väntas rösta om i november. Sverige står i särklass när det gäller andelen energi som kommer från förnybara källor. Men hur säkerställer vi att alla medlemsländer bär sitt ansvar i att uppnå EU:s energi- och klimatmål för 2030? Vad innebär de nya reglerna för vår elproduktion, transporter samt uppvärmning och luftkonditionering av våra hushåll? Hur kan energiunionen ligga till grund för en europeisk klimatlag?

Välkommen att höra om och diskutera energiunionen med Europaparlamentariker Jakop Dalunde (MP), parlamentets ansvarige för ärendet om styrningen av Energiunionen, Christofer Fjellner (M), Europaparlamentariker och ersättare i parlamentets miljöutskott, Anna Törner, gruppchef, Energienheten på Miljö- och energidepartementet, Ingrid Bonde, ordförande för Klimatpolitiska rådet.

Datum: Måndag den 12 november 2018
Tid: Kl. 09.00–10.30 (registrering, kaffe och smörgås från kl. 08.30)
Plats: Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65 i Stockholm
Obligatorisk föranmälan här: länk till formulär