Det har varit blandade känslor kring kultur i Europaparlamentet under den senaste perioden. Ursula von der Leyen höll sitt första anförande som ordförande för EU- Kommissionen i Bryssel i september. Detta var ett avgörande politiskt tillfälle, för von der Leyen att ge en bild av EU:s framtidsprioriteringar och visioner nästan ett år efter hennes mandat startat. Till skillnad från tidigare tal som varit mycket mer budgetorienterade, fokuserade hon mer på de politiska utmaningarna framöver. Från den gröna övergången till digitaliseringen, migrationsreformen och upprätthållandet av jämställdhet i unionen. De viktigaste frågorna under de senaste månaderna, som nu är under förhandlingar är den långsiktiga budgeten och Next Generation EU:s återhämtningsfond.

Under von der Leyens tal var  kulturen en väldigt liten del av agendan, förutom med generiska kommentarer som ”vårt projekt handlar inte bara om miljö och ekonomi: det måste vara ett nytt kulturprojekt för hela Europa”- samt idén kring att ”skapa ett nytt europeiskt Bauhaus- ett utrymme där arkitekter, konstnärer, studenter, ingenjörer och designers arbetar tillsammans”. Det senare uttalandet väcker dock fler frågor än svar, men kommer förhoppningsvis att följas upp med mer konkreta kommentarer från EU- kommissionen om vad man planerar att göra, samt hur det kommer att engagera den kreativa communityn.

Även om kulturen till stor del lämnades bakom i ordförandens framförande, har det kommit på tal i kammaren där resolutionen för den  ”kulturella återhämtningen för Europa” blev godkänt av en majoritet av EP. Flera större grupper i parlamentet har gett sitt stöd för några nyckelprioriteringar som kulturella och kreativa sektorer har föreslagit. Kultursektorn är en av de mest drabbade under pandemin. De nuvarande utmaningarna är en möjlighet för nytänkande kring framtidens kultur, skapa ett mer motståndskraftigt kulturellt ekosystem och utveckla en ny kulturpolitik som är sammankopplad med sociala utmaningar samt den gröna och digitala övergången.

Resolutionen visar stöd för den -ledda kampanjen som #Double4Culture för att fördubbla budgeten för det kreativa Europa och öka den till 2,8 miljarder euro. Man sätter också kultur och de kreativa sektorerna i spetsen för Europas återhämtning. Tidigare i maj krävde Culture Action Europe tillsammans med European Cultural Foundation, en andel (7%) av återhämtningsplanen till kulturen. Man ställer även ett krav att det ska införas en europeiskt regelverk för arbetsförhållanden inom de kulturella och kreativa sektorerna och industrier på EU- nivå. I syfte att förbättra arbetsförhållandena med särskild uppmärksamhet vid transnationella anställningar, med en uppmaning om att fokusera på arbetsförhållanden för konstnärer och arbetande inom den kreativa sektorn.

 

Läs mer på Culture Action Europes hemsida.