Den 26 maj är det EU-val! Vill du veta mer om valet? Europa Direkt Intercult är på plats på Stockholms Centralstation på Europadagen den 9 maj. Träffa kandidater till EU-valet, myndigheter, EU-länders ambassader med flera och lyssna till korta framträdanden med fokus på EU-valet. Talar gör bland andra riksdagens talman Andreas Norlén, EU-minister Hans Dahlgren och EU-kommissionär Cecilia Malmström.

STOCKHOLMS CENTRAL PRELIMINÄRT PROGRAM:

08.30                   Hans Dahlgren, EU-minister

09.00                   Heléne Fritzon (S), kandidat till Europaparlamentet

09.30                   Christofer Fjellner (M), Europaparlamentariker

10.00                   Bodil Valero (MP), Europaparlamentariker och kandidat till Europaparlamentet

10.30                   Andreas Norlén, riksdagens talman

11.00                   Carola Gunnarsson (C), vice ordförande SKL

11.30                   SKL – EU i lokalpolitiken

12.00                   Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO

12.15                   Göran Arrius, ordförande SACO

12.30                   Eva Nordmark, ordförande TCO

12.45                   Sara Skyttedal (KD), kandidat till Europaparlamentet

13.00                   Deniz Butros (V), kandidat till Europaparlamentet

13.30                   Fredrick Federley (C), Europaparlamentariker och kandidat till Europaparlamentet

14.00                   Cecilia Malmström EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor

15.00                   Jasenko Selimovic (L), Europaparlamentariker

15.30                   Marita Ulvskog (S), Europaparlamentariker

16.00                   Soraya Post (Fi), Europaparlamentariker och kandidat till Europaparlamentet

16.30                   Tobias Andersson (SD), kandidat till Europaparlamentet

Den 9 maj uppmärksammas också Europadagen i Europahuset i Stockholm (Regeringsgatan 65, plan 2) med olika seminarier med fokus på EU och dess framtid (kl. 10.30-16.15). Se eventet för mer info!

Välkomna!