Den 9e maj deltog Europa Direkt Intercult i Europadagen den 9 maj! Europa Direkt Intercult deltog med ett informations-bord och samtalade med deltagare och andra utställare om aktuella ämnen inom EU.

Dagen hade en sprängfylld agenda med intressanta samtal och debatter.

Iwona Preis, Europa Direkt Intercult tillsammans med en besökare.