Ni missar väl inte EU-kommissionens nyhetsbrev? Ta del av det senaste inom EU och veckovisa uppdateringar med tips om seminarier och evenemang – samt vad som är på gång i Europaparlamentet, Ministerrådet, EU-kommissionen via EU-kommissionens nyhetsbrev. 

Registrera dig för Nyhetsbrevet och evenemangsinbjudningar genom att mejla comm-rep-sto-rsvp@ec.europa.eu

Ta del av det senaste nyhetsbrevet i sin helhet här: 

Kära EU-intresserade!

Vi går in i en vecka då begreppet att ”hålla i hatten” känns ovanligt användbart. Händelser som kommer att få stor betydelse både för svensk politik och samhälle samt för det europeiska samarbetet kommer att dugga tätt.

Det började redan imorse kl 9 då EU-domstolen konstaterade att UK unilateralt kan dra tillbaka sin Brexit-ansökan. Detta kommer att ge förespråkarna för en ny folkomröstning råg i ryggen. Idag inväntar vi förstås också fler nyheter huruvida en ny svensk regering är nära förestående och senare ikväll förväntas President Macron att hålla ett tal som svar på de senaste ”gula västarna”-demonstrationerna. På tisdag håller sedan alla EU:s medlemsländer andan i väntan på Brexit-omröstningen i det brittiska parlamentet, som väntas äga rum fram emot kvällen. På onsdag följer vi budgetomröstningen i vår riksdag liksom ev en omröstning om en ny svensk regering.

På torsdag, medan Lucia med tända ljus stiger in i våra mörka hus, samlas sedan EU:s stats- och regeringschefer till ett toppmöte som fortsätter på fredagen. Det ser osäkert ut om Sverige representeras av Stefan Löfven, på grund av den inrikespolitiska situationen, eller ber ett annat lands stats- eller regeringschef (vilket är fullt möjligt) företräda Sveriges intressen. Om det blir ett negativt utfall, vilket de flesta bedömare verkar förutspå i nuläget, i det brittiska parlamentet är det dominerande samtalsämnet på toppmötet givet. Om Storbritanniens PM May’s outtröttliga ansträngningar och de senaste veckornas intensiva kampanjande mot förmodan skulle ge resultat kommer de andra frågorna på toppmötets agenda sannolikt få mer utrymme, inklusive migration, nästa budget, den inre marknaden, åtgärder mot desinformation och externa relationer. I förra veckan lade vi från EU-kommissionens sida fram ett migrationsmeddelande som underlag till toppmötesdiskussionen. I meddelandet lyfter vi fram att politiska överenskommelser är inom räckhåll för 5 av de 7 förslag som vi lade fram 2016 för att reformera och harmonisera det europeiska asylsystemet. Det handlar framför allt om att skapa likvärdiga mottagningsvillkor och asylkvalifikationsregler i de olika medlemsländerna, en gemensam ram för vidarebosättning och ett utökat mandat för den europeiska asylbyrån på Malta, så att den får större kapacitet att stödja medlemsländer med många asylansökningar. Vi anser att det nu är viktigt att anta dessa 5 förslag före EP-valen i maj och inte vänta på att de två som ännu inte överenskommits – Dublin- och asylprocedurförordningen – antas, eftersom det då kan riskera hela paketet. Det finns fortfarande stora meningsskiljaktigheter ifråga om de två sistnämnda förslagen.

Vi hoppas också att ni kommer på vårt seminarium om EU:s framtida forskningspolitik imorgon kl 13 och om det globala handelsspelet på fredag kl 10. Mer information och anmälningsinformation finns nedan.

Till slut hoppas jag att ni också mellan veckans många och säkert delvis omvälvande samhälls- och omvärldshändelser hinner njuta lite av julglöggen, julkonserterna och den i övrigt magiska julstämningen som sakta men säkert börjar infinna sig. 

Trevlig EU- och Lucia-vecka!

Katarina Areskoug Mascarenhas
Chef för EU-kommissionen i Sverige

EU DENNA VECKA

10-13/12 Europaparlamentet i Strasbourg
Europaparlamentarikerna möts denna vecka i Strasbourg för årets sista session. På dagordningen står bland annat en omröstning om EU:s budget för 2019, en debatt om brexit och en omröstning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten. 

Många andra frågor kommer att behandlas, se sessionens föredragningslista

2-14/12 COP 24
FN:s miljökonferens i Katowice, Polen, är inne på sin andra vecka och  avslutas på fredag.
Nyheter från konferensen

10/12 Antisemitism i Europa
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter publicerar i dag en rapport om antisemitism i Europa. Nio av tio europeiska judar upplever att antisemitismen i Europa har ökat de senaste fem åren, 70 % anser att deras hemland inte lyckas tackla antisemitismen och nästan 40 % överväger att emigrera för att de inte känner sig säkra i Europa.

Mer om rapporten

10/12 Utrikesrådet
Utrikesministrarna möts i Bryssel och på agendan står bland annat Västra Balkan, Iran, Ukraina och Venezuela. Ministrarna kommer också att diskutera samarbetet med Afrikanska unionen.

Mer om mötet

11/12 Kommissionärernas veckomöte Strasbourg
På grund av Europaparlamentets session hålls EU-kommissionärernas veckomöte under tisdagen, i Strasbourg. En presskonferens väntas 15.30 på Europe by Satellite

11/12 Allmänna rådet
Ministrarna förbereder toppmötet i slutet av veckan och håller riktlinjedebatt om den fleråriga budgetramen samt en utfrågning om situationen i Polen respektive Ungern.

Mer om mötet

12/12 EP röstar om handelsavtalet med Japan
På onsdag röstar Europaparlamentet om handelsavtalet mellan EU och Janpan. Det är det största bilaterala handelsavtal som någonsin förhandlats fram av Europeiska unionen.

Mer om avtalet

13-14/12 Toppmöte i Bryssel
Europeiska rådets möte den 13–14 december 2018 kommer att vara inriktat på EU:s långtidsbudget, den inre marknaden, migration och yttre förbindelser.

Mer om mötet

Instagram
EU-kommissionen i Sverige har öppnat ett konto på Instagram och just nu pågår vår adventskalender där. Du är varmt välkommen att följa oss!

(Innehållet i dagens lucka är kanske självklart… 2012 är en ledtråd.)

EVENEMANG

11/12 Research and innovation for carbon neutral cites
Vi ordnar ett seminarium om klimatneutrala städer – European Viable Cities Day 2018 – i samarbete med det svenska forskningsprogrammet Viable Cities. 

Mer information. Seminariet hålls på engelska och sänds på vår Facebooksida 

14/12 EU, USA och Kina – vad händer i det globala handelsspelet?
Välkommen till ett seminarium den 14 december med EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström om EU:s roll i det globala handelsspelet och de pågående handelskonflikterna mellan bl.a. USA och Kina. Vi diskuterar även vad det nya handelsavtalet mellan EU och Japan innebär för svenska företag och Europa.

Mer information och anmälan Seminariet sänds också på vår Facebooksida