EU’s medborgare menar att den mest betydande faktorn för att skapa en känsla av gemenskap och community är kultur. Trots detta visar studier att 36% av EU’s befolkning inte deltar i kulturella aktiviteter. Skulle fler personer delta i kulturella aktiviteter kan vi skapa ett mer inkluderande och demokratiskt Europa. För att öka statistiken för medborgare som deltar, presenterade EU-kommissionen den 22 maj en ny europeisk agenda för kultur.

Läs mer här!