EU-kommissionen har nu lagt fram sitt budgetförslag för nästa programperiod 2021−2027. Kreativa Europa föreslås fortsätta vara ett fristående program med en budget på drygt 1,8 miljarder euro, vilket motsvarar nästan 19 miljarder kronor, för hela programperioden.

Förslaget innebär en ökad budget jämfört med nuvarande programperiod. Delprogrammet MEDIA, som ger stöd till den audiovisuella sektorn, ska enligt förslaget få en budget på 1 200 miljoner euro och delprogrammet Kultur, som ger stöd till kultursektorn, ska få en total budget på 650 miljoner euro.

Totalt har Kreativa Europa en budget på totalt cirka 1,4 miljarder euro under åren 2014-2020, viket motsvarar nästan 15 miljarder kronor.

Genom det nya förslaget vill EU-kommissionen fortsätta att stödja kultur i olika former. Det nya programmet ska också främja projekt som stärker EU-medborgare i frågor som rör demokratiskt engagemang och grundläggande rättigheter, och kultur ska fortsätta vara en motor för innovation, ekonomisk tillväxt och jobbskapande, enligt EU-kommissionen.

Den 29 maj, presenterar EU-kommissionen de lagförslag som innehåller mer detaljer gällande de olika sektorsprogrammen, bland annat det framtida Kreativa Europa 2021−2027.

Därefter kommer förslagen att förhandlas och diskuteras vid en mängd tillfällen och i olika konstellationer innan Europaparlamentet och ministerrådet fattar ett slutgiltigt beslut under 2019.

Läs förslaget i sin helhet här!