EU’s medborgare menar att den mest betydande faktorn för att skapa en känsla av gemenskap och community är kultur. Trots detta visar studier att 36% av EU’s befolkning inte deltar i kulturella aktiviteter. Skulle fler personer delta i kulturella aktiviteter kan vi skapa ett mer inkluderande och demokratiskt Europa. För att minska statistiken för medborgare som deltar, presenterade EU-kommissionen idag den 22 maj en ny europeisk agenda för kultur.

Agendan ämnar att (i korthet): 

  • vårda kulturens makt och mångfald för att skapa sammanhållning och välbefinnande; genom att främja deltagande i kulturella aktiviteter, artisters mobilitets och bevarandet av kulturella platser.
  • stötta jobb och tillväxt i kultursektorn; genom att främja konst och kultur i skolan, boosta kompetens och färdigheter inom området och uppmuntra till innovation inom kultursektorn.
  • stärka internationella relationer; genom att använda sig av kultur för att främja hållbar utveckling och fred.

Agendan är utformad utefter samarbets- och kulturprojekt i Europa under de senaste 10 åren, där Intercult varit projektledare i ett flertal, och kommer att implementeras genom samarbete med medlemsländer och experter, samt det civila samhället och internationella partners.

Läs agendan i sin helhet här
Pressrelease