Centrum för europaforskning öppnade den 14 juni webbplatsen EU i riksdagsvalet. Här hittar du mer information om hur våra riksdagspartier ställer sig i ett 50-tal beslut som de kommer att författa om efter riksdagsvalet. Besluten påverkar så gott som alla politikerområden i både Sverige och EU – och ofta resten av världen.

Sammanställningen är gjord genom att kartlägga hur riksdagspartierna ställer sig i olika frågor via deras webbplatser. I många (för många) fall fanns ingen information alls om partiernas inställning och i vissa fall är den så svag så att det är svårt för oss väljare att avgöra vad partier vill.

Centrum för europaforskning menar att de flesta väljare sannolikt inte uppfattar att riksdagsvalet handlar om dessa beslut.

Läs mer om partierna och deras inställning till olika beslut här.