Detta webbinarium sändes live på Intercults Facebooksida den 20:e maj 2020. Webbinariet var det fjärde i Intercults serie av samtal med teman såsom kulturarv, klimatfrågor och hållbarhet i relation till kulturen. I introduktionen av detta samtal framhölls särskilt nödvändigheten av interdisciplinärt samarbete mellan kultursektorn och andra sektorer. Det är i partnerskapet och utbytet mellan olika kulturnätverk som möjliga lösningar och nya arbetsmetoder för kultursektorn kan utvecklas. Nedan följer en presentation av föreläsarna och en sammanfattning av vad som diskuterades på seminariet!

Jonas Alwall, som är sociolog och arbetar med urbana studier och kulturellt hållbar stadsutveckling på Malmö universitet, lyfte frågan om vad corona betyder för kulturen och den hållbara utvecklingen. Både corona och klimatkris har fått och fortsätter att få stor prägel på våra liv och det är viktigt att reflektera över hur vi kan anpassa oss efter dessa hot. Vad menar vi egentligen med kulturell hållbarhet? Med utgångspunkt i sin bakgrund som samhällsvetare närmar sig Jonas kulturen från ett antropologiskt perspektiv. Hur ser diskursen kring kultur och hållbar utveckling ut idag? Kulturen handlar ofta om kreativitet och arv. Kreativitet handlar om något framtida, en utveckling, medan arv handlar främst om något värdefullt som måste skyddas.

Jonas Alwall lyfte fram tre möjliga modeller för man kan förstå kulturen i relation till hållbar utveckling; kultur i hållbar utveckling, för hållbar utveckling eller som hållbar utveckling. Ofta görs en koppling mellan kultur och de ekonomiska och sociala dimensionerna, men kultur ses inte lika ofta i relation till klimat och miljöengagemang. Finns det en relation mellan kultur och klimatfrågor? Är kampen mot klimatkrisen kultur? I en bred antropologisk mening kan kultur (livsstilar och sociala mönster) förstås som en avgörande del av klimatfrågan.

Per Hasselberg, konstnär och verksamhetsledare på Konstfrämjandet, talade om kulturens och konstens roll i förhållande till hållbarhetsperspektiv och stadsutveckling. Har konsten någon roll i hållbar utveckling? Konst och kultur kan förstås som gemensamma nätverk där det finns stora möjligheter att förändra. Det är viktigt att se till att utvecklingen inte sker på någon annans bekostnad. Konstnärsrollen kan ses som en utvidgad medborgarroll, menar Hasselberg; konstnärsrollen är ett sätt att tänka om samhället.

Jonas Olsson är VD för SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, och arbetar aktivt med hållbar designutveckling. Han diskuterade bland annat hur designbranschen kan bidra till hållbarhet? 80 % av en varas klimatpåverkan sägs bestämmas redan på ritbordet. Därför är det viktigt att hållbarhetsperspektivet finns med från början. ”Design thinking” är idag ett vanligt begrepp på Sveriges designkontor. Hur kan ”design thinking” förstås som en del av utvecklingen mot hållbarhet? De kulturella perspektiven bör finnas med som en grund i utvecklingsarbetet mot hållbarhet för att det ska bli möjligt att överblicka olika möjliga scenarion samtidigt.

Hur kan kulturen vara en del av hållbarhetsarbetet rent strategiskt och politiskt? Jonas Alwall har publicerat en rapport om hur Malmö stad arbetade med och implementerade kulturstrategier under åren 2017 – 2018. Dessa strategier har gradvis resulterat i en ökad medvetenhet om kulturens betydelse inom många förvaltningar. Det går att hitta nya sätt att aktivera kulturen och involvera nya sociala grupper i staden. Kultur är ett gemensamt arbete och en gemensam strävan, menar han. Kulturen kan bidra till utvecklandet av en hållbar stad.

Webbinariet kan ses i sin helhet på Intercults Facebooksida. Moderator för samtalet var kultursociologen Mathias Holmberg på Intercult.

 

Tips på vidare läsning från föreläsare och webbinariedeltagare:

Regeringens proposition Politik för gestaltad livsmiljö:

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2019/01/politik-for-gestaltad-livsmiljo/

Argument för kultur av Kultur i Väst:

https://www.kulturivast.se/argument-for-kultur

Investigating Cultural Sustainability – ett europeiskt nätverk som fokuserar på multidisciplinär research:

http://www.culturalsustainability.eu/

Hösten 2019 antog Europakommissionen en resolution om kultur och hållbar utveckling:
http://www.eurocities.eu/eurocities/news/Culture-goes-hand-in-hand-with-sustainable-development-WSPO-BJYUGG

Mer information om EU:s arbete med Urban Agenda finns här:
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda

En mycket läsvärd rapport från det europeiska forskningssamarbetet COST om kulturens roll i hållbar utveckling:
https://www.cost.eu/publications/culture-in-for-and-as-sustainable-development-conclusions-from-the-cost-action-is1007-investigating-cultural-sustainability/

På global nivå har UNESCO drivit arbete kring kulturens nyckelroll i hållbar utveckling:
https://en.unesco.org/themes/culture-sustainable-development