Statistik från Europaparlamentet visar på hur bidrag till konst och kultur i sin tur bidrar till ekonomin och sysselsättningen i EU. I en rapport om kultur och sysselsättning beskrivs det hur det på arbetsmarknaden inom den kulturella och konstnärliga sektorn ofta förekommer korttidskontrakt, parallella anställningar och deltidsjobb. Det beskrivs också hur intäktsformen ofta är komplex, bland annat då många kulturarbetare har rörliga internationella arbeten. Den här mobiliteten inom sektorn är i sig väldigt betydelsefull för att bidra till den europeiska kulturella mångfalden. EU stödjer, samordnar och kompletterar medlemsländernas kulturlagstiftning, men det är länderna själva som bestämmer sin lagstiftning på området. Eftersom att kulturarbetare har en viktig betydelse föreslås det att problem som uppstår för de här sektorerna bör tas mer hand om på EU-nivå.

– ”Cultural education policy could help strenghten the demand for culural services, contributing to better employment and training of professionals in the sector.

Ta del av hela rapporten här. Författare är Magdalena Pasikowska-Schnass.