Du har väl inte missat alla möjligheter som ELIA erbjuder dig inom konstutbildning?

ELIA – European League of Institutes of the Arts är ett globalt uppkopplat europeiskt nätverk och dynamisk plattform för professionellt utbyte och utveckling inom högre konstutbildning.

Med över 260 medlemmar i 48 länder representerar den cirka 300 000 studenter inom alla konstdiscipliner. Dess tvärvetenskapliga kvalitet gör ELIA unikt som nätverk. ELIA förverkligar sina mål genom att organisera evenemang, bilda arbetsgrupper mellan medlemmar, delta i forskningsprojekt och producera policydokument som tar upp aktuella frågor – som Du kan vara en del av!

NYTT: ELIA Academy < Workout> blir hybrid!
Den sista delen av ELIA Academy 2021/22 – < Workout> kommer äga rum i Bryssel den 3 – 4 februari och med möjlighet för de som inte kan närvara personligen, att gå med online var du än är i världen.

Denna utbildnings workshop kommer berör frågor som:

  • Vad förväntas av dagens konstskola?
  • Vilka nya strukturer skulle kunna införas för att stödja studenter?
  • Hur kan vi vårda motståndskraft och modig kreativitet inför en osäker framtid?

 

ELIA:s webbplats kan du läsa alla nyhetsuppdateringar, projekt, evenemang, jobbinlägg och olika utlysningar!