Arbetar du med ett projekt eller organisation som verkar för att lyfta frågor om jämställdhet?

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har utlyst 2019 års pris till det civila samhället. Årets tema är ”Fler kvinnor i Europas samhälle och ekonomi”, och priset kommer att tilldelas innovativa initiativ och projekt som syftar till att kämpa för lika möjligheter för kvinnor och män och likabehandling av dem på alla områden av det ekonomiska och sociala livet.

EESK:s pris till det civila samhället kan tilldelas alla organisationer i det civila samhället som är officiellt registrerade i EU och bedriver verksamhet på det lokala, regionala, nationella eller europeiska planet. Enskilda personer kan också ansöka. För att komma i fråga måste initiativen eller projekten antingen vara genomförda eller fortfarande pågå.

Totalt 50 000 euro kommer att tilldelas högst fem vinnare. Sista ansökningsdag är den 6 september 2019 kl. 10.00, och prisutdelningen kommer att äga rum i Bryssel den 12 december 2019.

Läs mer och ansök här!