Den 23/4  höll vi på Europa direkt Stockholm och Intercult ett panelsamtal med tema ungdomar kultur och demokrati.

Ungdomars roll är onekligen en central roll i demokratin och kulturen. Det här ämnet är alltid ett aktuellt ämne, men inte minst i samband med Europadagen den 9e maj där vi firar det europeiska samarbetet, I år lanseras konferensen om Europas framtid  i samband med Europadagen för att öka medborgardialogen och EU invånarnas inflytande, som en ny slags öppen och inkluderande samtalsdemokrati. Denna medborgardialog är självklart minst lika aktuell när det kommer till ungdomar, och vi ville därför hålla detta samtal i samband med europadagen!

Deltagande i detta samtal var Philip Cassius från medborgarskolan, Erik Lundin från KulturUngdom och Karin Persdotter Från MUCF.  Samtalsledare var Ebba Falkman.

I samtalet pratades det bland annat om vikten av att uppmuntra ungdomar till att uttrycka sig kulturellt och demokratiskt i det man brinner för. Detta kräver att man ger unga verktyg för att skapa , genom, tex kulturskolan. Unga som är intresserade av kultur ser ofta själva kulturutövandet i sig som det viktigaste, med mognad  och erfarenhet är det enklare att se mer till budskapet och vad det faktiskt är man förmedlar med sin konst. Genom skaparglädje blir unga mer inspirerande och där med intresserade av vad som faktiskt kan förmedlas med konst- som exempelvis politiska uttryck. För att få unga att engagera sig mer politiskt kan kommuner och lokala organisationer också hjälpa unga genom att ansluta sig till ungdomsdialoger på EU-nivå för att unga ska kunna engagera sig politiskt.

 

Detta och mycket mer diskuterades i panelsamtalet om ungdomar kultur och demokrati. För dig som tycker att det låter spännande och blir nyfiken på ämnet finns hela livestreamade samtalet att se HÄR!

 

Läs mer om konferensen om Europas framtid HÄR