Är du 18 år? Är du redo för ett äventyr och vill upptäcka Europa? Anmäl dig till initiativet DiscoverEU så har du chans att resa gratis i sommar. EU delar ut omkring 15 000 resekort till unga.

Ta chansen att resa till andra länder, upptäcka Europas mångfald och kulturrikedom, få nya vänner och hitta dig själv.

I år är det dessutom Europaåret för kulturarv, så det pågår en mängd evenemang för att uppmärksamma våra rika kulturskatter runtom i Europa.

För att du lättare ska kunna resa dit du vill får du också använda resekortet på t.ex. bussar och färjor. Om det inte finns något annat färdmedel kan flygresor tillåtas, men bara i undantagsfall. Det gör att även du som bor i avlägsna trakter eller på en ö kan delta.

Vem kan söka?

  • vara 18 år den 1 juli 2018 (född mellan den 2 juli 1999 och den 1 juli 2000)
  • vara medborgare i något av de 28 EU-länderna
  • fylla i ditt id- eller passnummer i ansökningsblanketten på nätet
  • börja din resa i ett av de 28 EU-länderna
  • planera att starta resan mellan den 9 juli och den 30 september 2018
  • planera att resa i mellan 1 och 30 dagar
  • planera att resa till minst ett och högst fyra EU-länder utanför ditt hemland
  • vilja bli DiscoverEUambassadör.

Du kan ansöka ensam eller i en grupp på högst fem personer. Om ni är en grupp måste ni först utse en gruppledare. Det är gruppledaren som fyller i ansökningsblanketten och gör frågesporten och svarar på utslagsfrågan. Han eller hon får en kod när ansökan skickas in. Med hjälp av koden kan övriga gruppmedlemmar registrera sig på nätet och fylla i sina personuppgifter. Alla medlemmar i gruppen måste vara 18 år.

Deadline 26 juni 2018.

Ansök här och läs mer här!