EU:s ledare vill se ett EU som når verkliga resultat i de frågor som människor tycker är viktigast. Ett sätt där du som EU-medborgare kan delta genom att tycka om de åsikter och frågor som är viktiga, är att delta i EU-kommissionens samråd om EU:s framtid.

Medverka i det här samrådet för att dela med dig av dina farhågor, förhoppningar och förväntningar om EU:s framtid. Det är inte fråga om att utforma EU:s regler och förordningar, utan om att göra din röst hörd för EU:s ledare för att hjälpa dem att göra rätt prioriteringar under de kommande åren. Det här frågeformuläret har tagits fram av en slumpvis utvald medborgarpanel. Det kompletterar andra initiativ från Europeiska kommissionen om Europas framtid.

Du fyller i formuläret via webben, och det tar ca 15-30 minuter att fylla i.

Delta i samrådet här!