Under 2018 genomförde Intercult projektet Wood is Cool tillsammans med Project North och Arctic Art Forum i Arkhangelsk, Ryssland.

Arctic Art Forum har under 2018 skapat den första databasen för kreatörer, artister och producenter i Arkhangelsk i norra Ryssland. Ta del av databasen här.