Dagens Europa står inför många utmaningar; klimatförändringar, sociala och ekonomiska skillnader liksom migration är några av de områden som är viktiga för EU att behandla. Europaparlamentsvalet i maj 2019 hålls i en annan kontext än tidigare när hoten mot demokratin tycks öka liksom att den politiska misstron och euroskepticismen har fått större utrymme i vår vardag.

Under tidigare mandatperiod har populistiska partier använt kulturfrågor i syfte att polarisera människor och skapa större klyftor mellan samhällen i en politisk kontext. Kulturen bör istället användas för dess överbryggande egenskaper, där samarbete, mångfald och olikheter skapar en plats för gemenskap och innovation.

Culture Action Europe uppmanar därför att alla politiska parter behandlar kulturfrågor med respekt inför det kommande valet. CAE manar också alla sina medlemmar, partners och vänner att rösta i valet och att försöka inspirera fler att göra det för att stödja upprätthållandet av demokratin i Europa.

Du kan läsa mer om Culture Action Europes uppmaning här