Se hit kära kultursektorn!

Har ni hört talas om #CulturalDealEU-kampanjen? Gå med i #CulturalDealEU-kampanjen för att sätta kulturen i centrum för den politiska agendan på europeisk, regional, nationell och lokal nivå!

Cultural Deal for Europe ses som en färdplan för en mer balanserad, mer omfattande och mer inkluderande europeisk utvecklingsmodell. Strategins syfte är att inkludera kulturen i Europa och integrera den i politiken. Detta genom att bland annat implementera kulturen i klimatfrågor och digitaliseringsfrågor. Detta skulle i sin tur leda till en värdedriven union och skulle skapa ett hållbart och trovärdigt Europa. Denna färdplan är en uppmaning från ett bredare europeiskt kultursamhälle att erkänna kulturens viktigaste roll för att forma framtiden för våra liv.

Culture Action Europe, European Cultural Foundation och Europa Nostra (representerande European Cultural Alliance) föreslog denna plan. Denna övergripande strategi syftar till att placera kulturen i centrum för det europeiska projektet och integrera den i alla politikområden. Kultur är det som för oss samman. Covid-19 har bevisat att kulturen är nödvändig. Det kulturen gör är att bygga sammanhängande, lika, hållbara och fria samhällen.

Läs mer om #CulturalDealEU-kampanjen på Culture Action Europe’s hemsida