Hur hanterar vi den växande populismen i Europa? Är vår rådande kulturdiplomati direkt påverkad av växande populistiska idéer? Hur använder vi kulturdiplomati som verktyg för att motarbeta populism?

Den 22-23 november diskuteras  frågor kring kulturdiplomatins utmaningar och möjligheter i populismens skede. Konferensen tar upp teman som nation branding, konstens inflytande, det monetära inflytandet på kulturdiplomatin samt relationen mellan media och populism.

Konkreta exempel tas upp från Tjeckien, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige och Schweiz. Konferensen syftar dessutom till att undersöka kulturdiplomatin och dess betydelse som en långsiktig metod och att hitta olika tillvägagångssätt för att åstadkomma detta.

Konferensen och filmvisningen arrangeras av EUNIC (European Union National Institutes for Culture),  ett globalt nätverk av internationella kulturinstitut från EU:s medlemsstater.

Anmäl dig till konferensen den 23 november här.

Anmäl dig till filmvisningen Burka Songs 2.0 den 22 november här.