Som en del av det internationella projektet Creative Waves – Baltic Sisterhood of Change höll Intercult, som representerar Sverige och är ledande partner i projektet, den 21 maj 2022 en workshop ledd av Josefin Holmström och Pixie Hård av Segerstad. Deltagare kom fysiskt till Intercults kontor på södermalm i Stockholm för att lära sig mer om hur digitala verktyg och sociala medier kan påverka samt bidra till skapandet av hantverk.

 • Workshopen inleddes med en presentation från Halina Bartoszek-Rosa som berättade utifrån sin kunskap och erfarenhet av att skapa digitala tidningar, publikationer, böcker och hemsidor.

Skapande av hemsidor, bloggar och Sociala Medier. Den bästa metoden för att sprida din konst betyder inte enbart att skapa en webbplats eller butik, men också att blogga. Att blogga är det viktigaste du kan göra på din hemsida för att skapa interagerande hemsidor och inte bara stilla internetsidor.
Halina Bartoszek-Rosa, 2022.05.21

 


Idag förmedlas allt fler jobb och möjligheter via digitala kanaler som
 framhäver vikten av marknadsföring och det personliga varumärket.
Josefin Holmström och Pixie Hård av Segerstad har studerat och arbetar idag med kommunikation inom kultursektorn. Under denna workshop gav de exempel på hur du kan marknadsföra ditt hantverk och vilka olika digitala verktyg samt plattformar som finns tillgängliga för såväl nybörjare som vana användare.

Med de sociala och digitala plattformarna Instagram, LinkedIn och Facebook har du som hantverkare/skapare möjlighet att kommunicera med potentiella kunder. På sikt kan du bygga upp trogna följare som i sin tur tipsar sina vänner om ditt hantverk! Under workshopen gavs flera tips ut till deltagarna som är bra att tänka på om du vill marknadsföra och kommunicera ditt varumärke och hantverk.

Samlade tips:  

 • Intresseväckande profil
  Se till att din profil, bild och text, inkluderar det som är viktigt för dig och din målgrupp. En kund ska snabbt få en uppfattning om vem du är och ditt skapande.
  .
 • Var personlig
  Skapa inte enbart inlägg som fokuserar på det du erbjuder. Utan skapa en djupare relation och gemenskap med eventuella följare och potentiella kunder genom inlägg som berättar mer om dig.
  .
 • Uppdatera regelbundet
  För att öka chansen att just din sida och dina inlägg kommer upp i sökningar bör du skapa ett schema för hur ofta och när du publicerar nya inlägg – var aktiv!
  .
 • Ha tålamod
  Nyckeln till framgång på dessa plattformar är relationsbyggande och relationer tar tid att bygga. Ge inte upp om det går långsamt i början utan fortsätt och bygg upp en relation till din målgrupp.

 

Digitala kunskaper är och blir alltmer nödvändiga.
Potentialen digitala verktyg ger dig som kreativ skapare är mycket stor. I en tid då alltfler upplever och handlar digitalt, via seriösa onlineplattformar, växer möjligheterna för dig som kreatör genom att nätverka och marknadsföra dig själv, din kompetens och skapande digitalt. 

Creative Waves har som mål att ge projektets deltagare en känsla av identitet, tillhörighet och förse dem med färdigheter som är relevanta för anställbarhet. Därför har dessa workshops, arrangerade av Intercult, fokuserat på att sammanföra traditionella sociala relationer och kulturaktiviteter med samtidens krav på innovativa digitala och kulturella verktyg. Efter denna workshop startade de kvinnliga deltagarna, som arbetar med olika typer av hantverk,  flera nya profiler på de sociala plattformarna. Vi på Intercult ser fram emot fortsatt arbete och kompetensutveckling om hur digitala verktyg påverkar och kan bidra till verksamma inom den kulturella och kreativa sektorn.  

 

Häng med på Creative Waves resa genom våra sociala kanaler: