Partnerskapet bestående av Euroregion Baltic, Baltic Sea Culture Center i Gdansk, Kaliningrad team av lokala konstnär och aktivister samt Estonian Women’s Studies and Resource Center ENUT, under projektledning av Intercult  från Sverige, har just startat ett Baltic Sea Region -projekt som syftar till att stärka kvinnor som tillhör de mest utsatta grupperna i en alltmer digitaliserad värld, en värld som dessutom lider av sviterna av den ständigt pågående pandemin. Tillsammans med konstnärer och experter på digital kommunikation kommer vi att arbeta med hantverkstraditioner och lära oss att kommunicera hantverksmässig kompetens genom digitala kanaler. Syftet är att upptäcka och uppvärdera kunskaper som många kvinnor besitter och bygga upp en känsla av identitet, tillhörighet och kontinuitet. Arbetsgrupper rekryteras lokalt i varje deltagande land och sammanförs internationellt i en digital miljö.

Vi når ut till kvinnliga konstnärer, aktivister och kreatörer som kan känna sig isolerade, deprimerade och känna förlust till följd av covid-19-restriktioner i världen som rör sig mer och mer mot digitala relationer. Med hjälp av kulturnycklar och arbetet med hantverk planerar vi att sammanföra traditioner med moderna krav. Baserat på immateriellt  kulturarv i orter kring Östersjön, som broderi, vävning, örtsamling, matlagning, sång, musik, vill vi skapa nya band och utbyten både i fysisk och virtuell verklighet. Som ett resultat av lokala workshops och online-utbyten och möten kommer vi att producera ett verktygspaket som vägledning för vidare användning i liknande miljöer. Handboken kommer att basera sig på den gemensamma erfarenhetspoolen och en forskningsrapport.

I vårt arbete kommer vi att använda cirkulär strategi för att främja EU:s gröna gj, EUSBSR-mål och mål för hållbar utveckling. Det ultimata målet är att skapa ett starkare, hälsosammare och mer motståndskraftigt samhälle med alla ombord.

Arbetet följs av ENUT som tar fram en rapport om genusperspektivet i arbetsprocessen

Disclaimer

This publication has been funded by the Council of the Baltic Sea States (CBSS) Project Support Facility (PSF).

The CBSS does not make any warranties with respect to the accuracy or completeness of the information in this publication. The views, findings, interpretations and conclusions expressed in the publication are those of the author(s) and do not necessarily represent the official position of the CBSS.

 

Projektet finansieras av CBSS, The Council of the Baltic Sea States