Den europeiska kulturarvsorganisationen Europa Nostra har tagit fram en omfattande studie om pandemins utmaningar och möjligheter för kulturarvssektorn.

Europa Nostra är Europas största medlemsorganisation för arbetet med att uppmärksamma Europas kultur- och naturarv.

De omfattande effekterna av COVID-19-pandemin och åtgärderna för att begränsa den har påverkat alla aspekter av  liv och vår livsmiljö, inklusive världsarv. I denna studie analyserar och sammanfattar man insamlad information från EUs medlemsstater, för att ge förslag på vad som kan göras för att stödja kulturarvsvärlden i samband med coronapandemin, inklusive befintliga EU- instrument, och det som föreslås av EU i återhämtningsplanen Next generation EU.

Läs mer och ta del av studien här!