Vill du bidra till lagstiftningsarbetet i EU?

Kom med synpunkter på kommissionens initiativ
Bidra till EU:s politik och lagstiftning genom att lämna synpunkter på kommissionens initiativ medan de tar form. Du kan också ge förslag på hur vi kan förenkla och förbättra de lagar som redan finns. Här kan du delta i samråd, lämna synpunkter på kommissionens initiativ, kommentera på kommande lagförslag, och mycket mer!

Hjälp oss att förbättra lagstiftningen
Här kan du ge förslag på huv vi förenklar och förbättrar rådande lagstiftning. Alla förslag publiceras på webbplatsen, så du kan även läsa andra EU-medborgares förslag.