Den 11 maj 22 höll våra partners Hellenic Association of Adult Education ett event i Aten med titeln ”Art and Digital Technologies in Adult Education, a creative dialogue” , inom ramverket för vårt Erasmus + -projekt “Bridging Digital”.
Bridging Digital är ett projekt som fokuserar på innovativa praktiker och syftar till att gynna utvecklingen och samverkan mellan digitala och kreativa kompetens, både inom vuxenutbildning och för kulturarbetare. 

Eventet inleddes med en presentation av programmet och partnernas mål, stadier och planerade aktiviteter. Det följdes sedan av en presentation av “Angels of Joy” och deras arbete och inblandning i Bridging Digita. Slutligen, hölls en workshop med titeln ”Adapting theatrical practice to digital media: creative tools and educational applications”.  Man diskuterade hur man kan fånga teatralisk händelser med utgångspunkt i digital distribution, hur det skulle kunna användas i ett digitalt verk i utbildningsprocesser och slutligen hur ett teaterevenemang skulle kunna utformas inom specifika tematiska inriktningar, såsom äldre i vår moderna och föränderliga social miljö.

Workshopen är den första i en serie av händelser som kommer genomföras som en del av det här programmet. Ovan kan du se en video med höjdpunkter från dagen (Videon är på Grekiska)