Nu på onsdag den 11:e december är det European Viable Cities day 2019!

Vilken roll kan städer spela när det gäller att möta utmaningar i global, europeisk och nationell kontext om klimat och hållbarhet? Det kommer diskuteras hur Horisont Europa kan bidra samt hur svenska städer och dess invånare kan ta täten i utmaningar om klimat och miljö. Ett viktigt förslag från kommissionens sida är att forskningen ska kunna involveras bättre med invånarna för att kunna skapa en bättre framtid för Europa.

Medverkar på konferensen gör Laurent Fabius – ordförande för FN:s klimatkonferens i Paris 2015, Jan Eliasson – f.d. ordförande i FN:s generalförsamling, samt Eva Svedling – statssekreterare åt miljö-och klimatminister Isabella Lövin. Huvudteman under konferensen kommer vara klimatåtaganden och ledarskap.

Var? Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm
När: Onsdag 11 december klockan 10.30 till 15.30

Anmäl dig här!

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram och har som främsta mål att bidra till forskning och innovation inom området smarta hållbara städer – som ett led i arbetet att uppnå svenska energi- och klimatmål och stärka förutsättningarna för en hållbar tillväxt. Bild från EU-kommissionen.