Under våren kommer Intercult & Access Europa arrangera 5 Projektlabb där vi kommer djupdyka i tematiken kring Projektkompetens. Vi erbjuder ett projektlabb i fem delar där vi tillsammans utforskar internationella projekt och ansökningsprocesser. I varje Projektlabb kommer vi att djupdyka i de komponenter som tillsammans kan användas för att bygga ditt nästa internationella projekt.

ANMÄL DIG HÄR!

Projektlabb #1: Europeisk kulturpolitik och fonder
Datum & Tid: 
15 mars 2018, 15:00-16:00
Plats: 
GoTo10, Hammarby Kaj 10D.
I vårt första labb utforskar vi vilka grundläggande stenar som du behöver för att kunna bygga en perfekt ansökan. Vi kommer att inleda vårt förstamöte med att informera om vilka fonder det finns att tillgå och hur du enklast tar del av dem. Vårt första Projektlabb ger dig redskapen för att ta del av de fonder som passar er organisation och projektidé. Hur arbetar man på bästa sätt för att bygga grunden till sin projektansökan? Hur tar man steget från att arbeta lokalt och nationellt till att arbeta med ett internationellt kulturprojekt?

Projektlabb #2: Skrivarworkshop för kultursektorn – Hur skriver man en ansökan till Erasmus+?
Datum & Tid: 
19 april 2018, 15:00-17:00
Plats: 
Mer information kommer.
Tillsammans med Universitets- och Högskolerådet arrangerar vi en Skrivarstuga som riktar sig till kultursektorn. Efter vår introduktion i europeiska fonder djupdyker vi i en skrivarstuga för att få konkreta verktyg att använda till framtida ansökningar.

Ewa Gustafsson och Maria Wennberg från Universitets- och Högskolerådet guidar oss igenom en ansökan och ger oss de verktyg som behövs för att man enkelt ska få med de delar som krävs i en ansökan.

Projektlabb #3: Partner & Partnerskap: Hur letar man efter en partner i EU? Vad är egentligen ett bra partnerskap?
Datum & Tid: 
17 maj 2018, 15:00-17:00
Plats: 
Intercult, Nytorgsgatan 15A
Intercult arrangerar en eftermiddag där du får arbeta med strategiskt partnerskapsbygge med syfte om att ansöka om europeisk finansiering. Genom seminariet kommer du att få konkreta verktyg att använda för att bygga ett partnerskap enligt prioriteringarna i din ansökan samt verktyg till hur man utvecklar sitt partnerskap på EU-nivå. Hur bygger vi starka partnerskap till våra projektidéer?

Intercults Iwona Preis guidar dig igenom partnerskapet och delar med sig av egna upplevelser från de olika konstellationer av partnerskap som Intercult arbetat med under åren.

Projektlabb #4: Kommunikation & internationella projekt: Vad krävs i ansökan & hur genomför man detta i praktiken?
Datum & Tid: 
12 juni 2018, 15:00-17:00
Plats: 
Mer information kommer.
Under vårt fjärde projektlabb kommer vi att lyfta tematiken kring kommunikation och hur vi arbetar med information i olika skeden i ett internationellt projekt. Hur arbetar vi med kommunikation i vår projektansökan och med våra partners? Hur arbetar vi med kommunikation för att engagera vår publik i våra internationella projekt?

Projektlabb #5: Budget: Vad ska man tänka på i en projektbudget? Hur arbetar man med olika budgetformer i internationella, nationella och lokala projekt?
Datum & Tid: 
17 september 2018, 15:00-17:00
Plats: 
Mer information kommer
För att knyta ihop säcken avslutar vi vår resa med ett bagage fullt med verktyg för att bygga ansökningar och starka partnerskap. Tillsammans har vi utforskat hur vi arbetar med kommunikation för att engagera både partners, EU och vår publik.

Vi avslutar med att gå igenom hur vi arbetar med budgetering. Representation på plats kommer finnas för att tillhandahålla verktyg för att bygga en stark budget till lokala, nationella och internationella projekt.

ANMÄL DIG HÄR!