FAQ

Här får du svar på vanliga frågor om hur Access Europa fungerar, medlemskap med mera. Saknar du en fråga? Som medlem kan du använda plattformens Facebook-grupp för att få svar snabbt. Som icke-medlem var vänlig att kontakta oss så återkommer vi så snart vi kan.

Många svenska kulturaktörer efterlyser bättre kontakter med Europa och bättre tillgång till informationen från bland annat Bryssel men har för svaga ekonomiska resurser för att på egen hand kunna bevaka det komplexa europeiska systemet eller aktivt underhålla ett eget internationellt nätverk. Det finns också ett behov av kunskapsöverföring på hemmaplan för att kunna utveckla nya projekt och bli aktiv i nya sammanhang. Access Europa svarar upp mot dessa behov och kan utvecklas som plattform tack vare sina medlemmarnas årsavgift och input.

Access Europa har sin bas i Stockholm, och majoriteten av våra möten arrangeras i Stockholm. Vi anordnar även resor till konferenser och möten i Europa.

Nej. Plattformen är Intercults svar på kultursektorns behov av internationalisering. Det är en del av Intercults verksamhet.

Intercult är initiativtagare och koordinator för plattformen. Vi driver den inom ramen för vår verksamhet och utvecklar den i samspel med plattformens medlemmar. Intercult är en av Sveriges mest erfarna och kunniga kulturorganisationer vad gäller europeiskt samarbete. Ibland får vi frågan om hur vi kan både producera egna samarbetsprojekt och samtidigt verka som en resurs för Sveriges kulturliv. För oss är kopplingen naturlig. Det är genom kombinationen praktik, nätverk och expertis som vi kan erbjuda unika tjänster som till exempel en myndighet som sällan besitter egen erfarenhet av projekt och partnerskap kan göra. EU:s kulturprogram har inga kvoter på hur många ansökningar från ett visst land som beviljas.

Plattformen kan byggas upp tack vare serviceavgiften från stödmedlemmar samt en del av Intercults verksamhetsstöd från Kulturrådet, Stockholms Läns Landsting och Stockholms Stad. Ju fler som tecknar ett stödmedlemsskap desto starkare bli plattformen och kan utvecklas till ett livaktigt forum och en resurs för sina medlemmar.

OM ACCESS EUROPA
BLI MEDLEM
FAQ