Här hittar du kortfattad information om olika webbsidor och kanaler till EU-information.

SÖK INFORMATION OM EU

Europaparlamentet EUs enda demokratiskt valda institution.

Europaparlamentets Informationskontor i Sverige

EU-kommissionens representation i Sverige EUs styrande organ med ansvar för lagstiftning och policy-utveckling.

Kulturkontakt Sverige Här hittar du information om EUs kulturprogram.

Europe Direct International Här kan du få hjälp med frågor som rör EU. Man kan också ringa: 00800 67 891011 (Kostnadsfritt) eller 08 505 98846 (Kostnadsfritt)

Europa Direktkontor i Sverige

Arbeta på EUs institutioner Här berättar vi mer om hur du söker arbete inom någon EUs institutioner

Sammanfattning av EU-lagstiftningen (EUR-lex)
Sammanfattningarna av EU-lagstiftningen beskriver de viktigaste aspekterna av EU:s lagstiftning, politik och verksamhet. De ska vara lättlästa och konkreta och riktar sig till den intresserade allmänheten. Sammanfattningarna gäller EU:s 32 viktigaste politikområden.

Ordlista (EUR-lex)
Ordlista med definitioner på svenska från EUR-lex, ingången till EU-rätten.

Kids’ Corner
​Här kan barn kan lära sig mer om EU och sina rättigheter genom att spela spel.

Europa.eu
EU:s officiella webbplats. Information om bland annat olika politikområden, att bo och leva i EU, EU-lagstiftning, fakta och siffor om EU.

Ditt Europa
​EU:s webbsidor för privatpersoner om att resa, arbete och pension, om att bo utomlands, utbildning, hälsa, fordon, privata ärenden och konsumentskydd.

Konsument Europa
Konsument Europa är en fristående enhet inom Konsumentverket som ger råd och information till konsumenter vid handel inom EU.

Ditt Europa- juridisk rådgivning
En juridisk rådgivningstjänst för allmänheten. Frågor besvaras av oberoende juridiska experter på uppdrag av EU-kommissionen. Du kan ställa frågor på alla officiella EU-språk. De är också insatta i såväl EU-lagstiftningen som EU-ländernas nationella lagstiftning.

STÖD INOM OLIKA SEKTORSPROGRAM INOM EU
Nätverken IETM och On the Move har tagit fram två publikationer för dig som är samordnare av projekt och för dig som är konstnär och artist. Publikationerna är framtagna för att informera om de olika stödprogram som är aktuella för ditt projekt.

IETM’s Fund finder

On the Move – Funding guide for the International Mobility of Artists and Culture Professionals in Sweden