Mirjam Hector – Covid

Titel: Covid I, Covid II (exclusive för den fysiska utställning)
Typ: Videoverk, 2022
Tid: 13.46 (+ 17.38)  Totalt: 31 min

Om verket: ”Hur har covid påverkat dig?” var den fråga Mirjam Hector ställde till två kvinnor. Ingen av dem hade vid tidpunkten smittats av Covid, inte heller hade deras nära anhöriga insjuknat allvarligt till följd av viruset. Det visade sig dock att deras liv hade påverkats ganska omfattande av pandemin, på olika sätt. Videoverken är i två delar, två porträtt, två röster från denna unika tid i vår historia.

Sverige har haft ovanligt milda restriktioner i förhållande till andra länder gällande Covid, trots detta har pandemin påverkat oss alla, kanske mer än man först tror.

Biografi
Mirjam Hector använder ofta den personliga berättelsen som grund och video, fotografi, text och ljud som verktyg. Hon rör sig i ett poetisk/realistiskt landskap i sitt bildskapande där verklighet och dröm vävs samman och bildar något nytt. Hon har deltagit i flertal separata utställningar, grupputställningar, fotofestivaler, salonger och residenser.

Woven Network Sweden är ett projekt som syftar till att lyfta fram och undersöka kvinnliga röster och erfarenheter i Sverige kring Covid-19 pandemin. En pandemi som har belyst den ovissa situation som både konstnärer och kvinnor möter i samhället.

Sen i december 2021 har de fyra konstnärer skapat varsitt verk som på olika sätt undersöker eller speglar kvinnliga röster och erfarenheter i Sverige kring Covid-19 pandemin. Projektet ska spegla typiskt kvinnliga roller i samhället som är fortsatt både undervärderade och underbetalda. Roller som fylls av kvinnor som är politiskt, socialt och ekonomiskt underrepresenterade. Projektet ingår i en ny satsning initierad av Intercult i samband med de europeiska samarbeten där konsten används som en nyckel till social förändring såväl lokalt som globalt.
Om du vill lära dig mer om Woven Network Sweden och konstnärerna som deltagit kan du göra det här

Woven Network Sweden administreras av Intercult och finansieras av Kulturrådet.