Memory of Water 2018-20202022-05-08T15:08:07+00:00

Memory of Water

Memory of Water

I projektet Memory of water har organisationer i sex europeiska städer med anknytning till vatten undersökt hur konstnärer kan påverka framtida kulturplanering och bevarandet av det postindustriella kulturarvet.

Projektet är finansierat av Kreativa Europa och med nationella stöd i partnerländerna. Projektet pågår mellan 2018-2020 och är initierat och utvecklat av medlemmar i plattformen River Cities Network.

Artister från Göteborg/Stockholm, Govan, Gdansk, Ostende, Levadia och Limerick har samarbetat med lokala invånare och organisationer, politiker och stadsutvecklare. Städerna som ingår i projektet utmärks av sina hamn- och sjönära områden. I några av dem har man lyckats med att framgångsrikt bevara vårt postindustriella kulturarv, som kan tyckas vara relativt ungt men som ändå innehåller minnen från en tid då europeiska städer, växte, drog till sig en inflyttning och där många av dagens invånare har en historia att berätta medan andra städer präglas av gentrifiering och urbanisering.

I Memory of Water har vi kopplat samman vårt post-industriella arv till vår närhet till vatten. Städerna har arbetat med konstnärsledda kreativa processer som en metod för att förstå den post-industriella utvecklingen i Europa. Genom att visa vilken påverkan utvecklingen har haft på dessa områden har vi väckt upp minnen från Europas historia.

I projektet har konstnärsledda aktiviteter genomförts i de sex deltagande städerna. Residensprogram i Levadia och Gdansk har också arrangerats vilka bland annat resulterat i publika evenemang och en dialog med boende, beslutsfattare och civilsamhället Konstnärer och artister har delat erfarenheter och utvecklat kompetens medan man utforskat vår förlorade och bortglömda historia

Jonas Myrstrand, regissör, filmlärare och curator samt grundare av Studio Jox är den svenska konstnär som deltar i Memory of Water (2018-2020) .

Resultaten är bland annat en digital utställning via en digital plattform, nätverk, och filmade dokumentärer. De deltagande städerna har också genomfört webbinarier där man delat lärdomar och erfarenheter av arbetet kring hur konstnärer i kan belysa vårt post industriella kulturarv och vikten av dess bevarande för vår framtida historia.

Till toppen