I_Improve 20182021-09-07T10:54:30+00:00

I_Improve 2018-2021

I_Improve är en gemensam resa till kreativa förändringar i egna och andras verksamheter för 6 europeiska partnerorganisationer. Intercult åker tillsammans med River//Cities (Polen), City of Ostend (Belgien) , Laimikis (Litauen), Spö Wiener Bildung (Österrike) och Venti di Cultura (Italien) på en guidad tour till innovativa metoder som används i olika länder för att med hjälp av kultur skapa förändringar, öppna samhällen och platser, bjuda in och engagera, göra ett avtryck. Metoder vi tittar på får gärna vara innovativa, digitala, lätta att ta till sig och överföra till egna verksamheter och verkligheter. 

Projektet skapades av behovet för vårt eget, informella lärande. Vad kan nämligen vara den bästa skolan för upptagna kulturkreatörer än kollegor i andra länder? Det internationella och interkulturella sammanhanget är platser där idéer flödar, tankar utbyts och ömsesidig förståelse och lärande skapas under dagar av intensiva möten och umgänge. Lärande och skapande sker lokalt, i Venedigs smala gränder som slutar med muren kring Arsenalen, i en enklav av gammal bebyggelse bakom ett tronande köpcentrum i Vilnius, på det nedlagda varvet i Gdansk, på en demensklinik i Ostend och i en teaterlokal för tjejer i Södertälje. Lärande och skapande ska så småningom delas med andra aktörer i våra respektive länder. We do and we share!

I_Improve vill förändra de kulturorganisationer vi arbetar med, göra de mer anpassade till utmaningar i dagens europeiska och lokala samhällen, mer moderna och engagerade, och kanske lite annorlunda. Den kreativa sektorn behöver samarbeta för att ta itu med de sociala utmaningar som växer i takt med tiden. Genom att dela med sig och lära sig av kollegor i Europa, men också i Sverige, kan vi stärka och bygga kunskap hos våra anställda och inom våra egna organisationer.

Vi hoppas att vi kan förändra, för projektet handlar från början till slut om change making, om att vara och göra annorlunda, om nya mål, nya utmaningar och nya metoder som öppnar vägar till en ny publik. Det är en svår men givande väg att gå.

I_Improve är ett kapacitetsutvecklingsprojekt som stöds av Erasmus+ Strategiska Partnerskap. Projektet pågår mellan 2018 till 2021. 

I_Improve (2018-2021)
I_Improve använder informellt lärande för att utveckla nya metoder för organisationsutveckling i kultursektorn. Syftet är att främja publikutveckling genom kultur, med fokus på sjönära städer.

Följ oss på:
https://www.facebook.com/improvepartners
http://river-cities.net/river/i_improve
https://www.instagram.com/i.improve.eu/

Partners:
Intercult, lead partner
City of Ostend 
Wiener SPÖ Bildung 
VdC 
River//Cities 
Laimikis.lt

Till toppen